Cauta
Meniu

GIVEAWAY ANIVERSAR

Home » Blog » GIVEAWAY ANIVERSAR
Giveaway 4 ani Revive 1000eur
07-03-2021

🔹 GIVEAWAY ANIVERSAR 🔹

🎉 Sărbătorim 4 ani de Revive Medical, 4 ani de când celebrăm și ajutăm femeile să aibă încredere că frumusețea lor este unică. Așa că marcăm acest moment într-un mod special și te provocăm să ne spui povestea ta, iar noi te premiem cu un voucher în valoare de

1000 EURO în servicii (tratamente de remodelare, tratamente faciale, epilare definitivă)

în cadrul clinicii noastre! 🎁Ce trebuie să faci?


1. Follow @revive_medical instagram.

2. Spune-ne într-un comentariu ce procedură de remodelare corporală de la Revive Medical îți dorești cel mai mult și de ce.

3. În același comentariu, dă tag către 2 prietene.

4. Share-ul pe story este opțional dar apreciat :).
 

 

 

 

 

 

⌛ Giveaway-ul se desfășoară în perioada 7-31 martie (23:59), iar noi vom anunța câștigătoarea pe 2 aprilie, printr-o postare și un story.

Aceasta va fi aleasă în funcţie de următoarele 3 criterii: creativitate, originalitate și relevanța comentariului pentru serviciile noastre.

🕐 În cazul în care câştigătoarea nu răspunde în termen de 72 de ore, premiul aferent va fi acordat unei alte participante,

după o nouă analiză a comentariilor primite.

📝 Regulamentul complet îl găsești mai jos.

Mult succes tuturor! 🤗

 

 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI Sărbătorește cu noi și revigorează-ți corpul!

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI


Organizatorul concursului Revive Medical este S.C. Cosmobelle by Ana RD S.R.L, cu sediul social pe
Str. Petofi Sandor nr. 23, et. 1, Dumbrăviţa, jud. Timiş, Romania, având datele de identificare Nr. Ord. Reg.
Com. J35/2160/2017, CUI RO37696948, reprezentatã de Ana Răduţu, cu funcţia de Administrator.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit, în continuare,
Regulament), care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
Organizatorul îşi rezervã dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa
publicul în mod oficial, în aceeaşi manierã în care a fost fãcutã şi informarea iniţialã.
  
Pe perioada Concursului, S.C. Cosmobelle by Ana RD S.R.L va desfãşura urmãtoarele servicii:
1. Va anunţa şi promova concursul prin intermediul paginii de Instagram a Revive Medical;
2. Va contacta câştigătorul pentru validarea şi colectarea datelor în vederea livrãrii premiului;
3. Va invita câştigãtorul la sediul Revive Medical Timişoara, pentru a programa serviciile, dupã
validarea şi identificarea acestuia în condiţiile stabilite prin Regulament.


SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CONCURSULUI


Concursul se va desfãşura în perioada 7 - 31 Martie 2021, pe pagina de Instagram Revive Medical:
https://www.instagram.com/revive_medical/
 
SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE


Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasã, sex sau
religie, rezidente în România, care respectã condiţiile prezentului regulament şi care urmeazã
indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Participarea la acest concurs
are valoare de acceptare integralã, liber consimţitã şi în afara oricãrei constrângeri a prevederilor
prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care
îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat
în situaţia în care o persoanã furnizeazã date sau informaţii false, eronate sau necorespunzãtoare în
completarea datelor personale.


Pentru a putea participa la Concurs, participanţii trebuie sã:
1. Devină urmăritori ai paginii de Instagram Revive Medical:
https://www.instagram.com/revive_medical/
2. Lase un comentariu la postarea care anunţă Concursul pe pagina de Instagram, până la data de 31
Martie 2021, ora 23:59, menţionând de ce procedură de remodelare corporală îşi doresc cel mai mult
să beneficieze în cadrul Revive Medical şi de ce + să dea tag la două dintre prietenele lor în acelaşi
comentariu;
3. Opţiunea de Share în Story a giveaway-ului Revive Medical este opţională.

 

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul
de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de cãtre participanţi la înscrierea în concurs
exclusiv în scopul anunţãrii şi identificãrii persoanei câştigãtoare.
 
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Instagram a Revive Medical:
https://www.instagram.com/revive_medical/
Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 7 Martie – 31 Martie 2021 (ora 23:59), astfel:
1. Devenind urmăritori ai paginii de Instagram Revive Medical:
https://www.instagram.com/revive_medical/
2. Lasând un comentariu la postarea care anunţă Concursul pe pagina de Instagram Revive Medical,
până la data de 31 Martie 2021, ora 23:59, menţionând de ce procedură de remodelare corporală îşi
doresc cel mai mult să beneficieze în cadrul Revive Medical şi de ce + să dea tag la două dintre
prietenele lor în acelaşi comentariu;
3. Opţiunea de Share în Story a giveaway-ului Revive Medical este opţională.


SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI


Premiul constă într-un pachet de tratamente faciale, epilare definitiva si tratamente de remodelare corporală în cadrul Revive Medical
(tratamentele sunt stabilite anterior de catre Organizator) în valoare totală de 1000 EUR.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORULUI


Persoana câştigătoare va fi desemnată prin în data de vineri, 2 Aprilie 2021, ora 13:00. Desemnarea
persoanei câştigătoare se va face după următoarele criterii:
- respectarea cerințelor în anunțul concursului
- autenticitatea, originalitea și creativitatea informațiilor împărășite în comment-ul postării

După desemnarea persoanei câştigătoare, aceasta va fi validată pentru respectarea condiţiilor cerute
şi va fi contactată prin intermediul canalelor Social Media, pentru a i se valida identitatea.
Ulterior procesului de validare, persoana câştigătoare va fi anunţată public printr-o postare pe pagina
de Instagram Revive Medical. Participanții se pot înscrie în concurs până pe 31 Martie 2021, ora
23:59.
 
SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI


Câştigãtorului i se va aduce la cunoştinţã rezultatul concursului în ziua de vineri, 2 Aprilie 2021, prin
mesaj direct şi prin postare publică pe pagina de Instagram Revive Medical.
 

În cazul în care câştigãtorul nu rãspunde încercărilor repetate ale Organizatorului de a-l contacta prin
mesaj direct şi nu răspunde nici postării publice în termen de 72 de ore, premiul va fi acordat unui alt
participant, prin aceeași metodă de selectare.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigãtorilor din motive care nu ţin de
el.
Pentru a intra în posesia premiului, persoana câştigãtoare trebuie sã confirme prin mesaj
Organizatorului următoarele informaţii: nume, prenume, număr de telefon şi sã se prezinte, în
următoarele 10 zile, la sediul Revive Medical din Timişoara, Dumbrãviţa, strada Petofi Sandor, nr. 23.
Prin acceptarea acestui regulament și preluaera premiului, persoana câștigătoare își dă acordul de a-i
publica numele și de a realiza materiale de promovare a brandului Revive Medical. Aceste materiale
(poze sau video) pot fi realizate pentru a surprinde momentul predării/primirii premiului, momentele
de utilizare a serviciilor oferite ca și premiu și testimonial despre experiența cu brandul Revive
Medical.
 
În cazul persoanelor din afara judeţului, acestea vor primi un voucher electronic care va ţine loc de
justificarea premiului, până la prezentarea persoanei câştigătoare la sediul Revive Medical.
 
SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI


Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31 Martie 2021, ora 23:59 şi poate înceta înainte de
termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţã majorã - de naturã a face imposibilă
derularea acestuia.
 
SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI


Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord sã se conformeze acestui Regulament.
Orice modificãri ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina indicatã.
 
SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE


1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru
veniturile obținute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice
alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina
exclusivă a Participantului validat drept câștigător.
2. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Concurs sau
intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea
participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform
Secţiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participantului validat drept
câștigător.
Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare
aplicat premiilor din prezentul Concurs.


SECŢIUNEA 12. LITIGII

 

În cazul unor litigii apãrute între S.C. Cosmobelle by Ana RD S.R.L şi participanţii la concurs, acestea
vor fi soluţionate pe cale amiabilã. Dacã nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.
Prezentul Regulament a fost întocmit la data de 26.02.2021.

Abonare
Newsletter
Revive Medical
Facebook Twitter Instagram Youtube
Copyright 2022 Revive Medical
Facebook Twitter Instagram Youtube
Home Clinica Servicii Oferte Produse Media Blog Contact Programari