Cauta
Meniu

Termeni si conditii

Home » Suport » Termeni si conditii
Suport

TERMENI ȘI CONDIȚII

PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WWW.REVIVEMEDICAL.RO

Site-ul revivemedical.ro este detinut de catre SC Centrul de estetica si remodelare corporala Birsasteanu S.R.L. societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu punct de lucru în Dumbravita, str. Petofi Sandor, nr. 23, et. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/2769/2017, având cod unic de înregistrare 37872025 (denumită în continuare „Revive Medical”), număr de telefon: 0771447381, adresă de e-mail: office@revivemedical.ro

Acest contract cadru guverneaza utilizarea site-ului www.revivemedical.ro

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest website.

Prin utilizarea acestui website, acceptati in totalitate termenii si conditiile acestui contract cadru.

Revive Medical își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile sau continutul website-ului , fără o notificare prealabilă.

 

Clinica Revive Medical nu este responsabilă dacă informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt complete sau actuale. Materialul de pe acest website este furnizat numai pentru informații generale și nu trebuie să fie invocat sau utilizat ca singura bază pentru luarea unor decizii.

 

Clientii pot beneficia de serviciile Revive Medical, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 20.00 și sâmbăta în intervalul 09.00-14.00. Ne rezervam dreptul de a modifica programul de funcționare după cum vom considera de cuviință.

 

Tratamentele noastre se efectuează pe bază de programare telefonică sau mesaj, efectuate la numarul de telefon: 0771447381, conform programului afisat pe site-ul www.revivemedical.ro, precum și în clinica, conform programului de funcționare.

 

Corespondența purtată cu clientul de către reprezentanții Revive Medical se va face la datele de contact menționate în fișa de pacient sau declarate pe website pentru care și-a exprimat consimțământul în acord cu Regulamentul UE nr. 679/ 2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR).

 

 

 

 

PROPRIETATEA INTELECTUALA

Designul si continutul www.revivemedical.ro, sunt proprietatea exclusiva a SC Centrul de estetica si remodelare corporala Birsasteanu S.R.L.

Orice tentativa de acces neautorizat la website, încercarea de a accesa datele personale ale unui pacient, de a modifica conținutul website-ului, de a modifica structura software-ului, de a copia sau cita din conținutul website-ului fără indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a website-ului și vor fi raportate de îndată autorităților competente.

CONFIDENTIALITATE

 

In conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/ 2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), va informam ca societatea noastra necesita datele personale doar in vederea realizarii programarilor pentru consultatiile sau tratamentele ce fac parte din activitatea Revive Medical.

 

MODIFICĂRI ALE SERVICIILOR ȘI PREȚURILOR

Prețurile pentru serviciile si produsele noastre pot fi modificate fără o notificare in prealabil. Revive Medical își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica sau de a întrerupe furnizarea de servicii fără notificare. Excepție fiind clienții care au deja abonamente achizitionate.

 

Nu vom fi răspunzători față de orice client pentru nicio modificare de preț, suspendare sau întrerupere a serviciiilor din clinică.

 

COOKIES

 

Acest site nu utilizeaza tehnologii care permit colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, si informatii despre traficul realizat pe site-ul nostru prin mecanismul cookie.

 

ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

 

Accesarea site-ului NU se va face prin nici o modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea functionalitatilor sale sau intr-o modalitate care este contrara legii, frauduloasa, daunatoare sau in legatura cu o activitate fraudulenta sau ilegala.

Revive Medical are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe site, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru acestea.

 

SUGESTII SI RECLAMATII

 

Reclamatiile sau orice fel de sesizari ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului revivemedical.ro sunt luate in considerare numai in baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisa in format electronic.

 

O reclamatie depusa in mod corespunzator cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume si nume) precum si o descriere a problemei ce face obiectul reclamatiei. Totodata, reclamatia va trebui sa cuprinda cel putin doua dintre urmatoarele date de contact: adresa, numar de telefon, numar de fax si adresa de e-mail.

 

Dupa primirea reclamatiei titularul va lua imediat masurile necesare pentru solutionarea problemei sesizate si, se angajeaza ca, in termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia, sa trimita un raspuns scris prin una dintre modalitatile de comunicare furnizate de conform prevederilor de mai sus. Notificarile verbale nu se iau in considerare daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

 

FORTA MAJORA

 

Niciuna dintre parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului site, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

 

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

 

Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 

 

 

LEGEA APLICABILA

 

Legea aplicabila raporturilor juridice generate prin accesarea site-ului si serviciilor este legea romana.

 

 

Acest document reprezintă acordul dintre dumneavoastră și Revive Medical, acceptat și asumat, de a fi respectat pentru utilizarea website-ului și pentru a beneficia de serviciile pe care vi le oferă Revive Medical. Prin accesarea acestui website, intelegeti că utilizatorul trebuie să aibă în vedere faptul că este o persoană pe deplin responsabilă, conștientă și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a website-ului, precum și efectele aferente acțiunilor sale.

 
Abonare
Newsletter
Revive Medical
Facebook Twitter Instagram Youtube
Copyright 2023 Revive Medical
Facebook Twitter Instagram Youtube
Home Clinica Servicii Oferte Produse Media Blog Contact Programari